ЗА НАС

Адвокатското дружество е основано през април 1999 година и извършва своята дейност в съответствие с традициите на правната професия в България.

Ето защо съдружието е между равноправни партньори-адвокати, членове на Софийската адвокатска колегия. Партньорите учредиха дружеството като естествено продължение на техните дълготрайни професионални контакти и работа по различни проекти. Към днешна дата в него участват шест български адвоката.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Съдебно и арбитражно производство

Корпоративно, Търговско и Конкурентно право

ИТ, медии и телекомуникации

Данъчно право

Обществени поръчки

Трудово право

АДВОКАТИ

Всеки от партньорите в дружеството има съществен професионален опит в областта на Дружественото и Бизнес право.

Преди да се присъединят към Дружеството, неговите членове са работили върху различни инвестиционни, банкови и дружествени проекти.