ФИРМАТА

АДВОКАТИ

АДРЕС

HOME


ФИРМАТА

Уважаеми клиенти и колеги,

   Адвокатското дружество е основано през април 1999 година от четирима български адвокати и извършва своята дейност в съответствие с традициите на правната професия в България. Ето защо съдружието е между равноправни партньори-адвокати, членове на Софийската адвокатска колегия. Партньорите учредиха дружеството като естествено продължение на техните дълготрайни професионални контакти и работа по различни проекти през последните пет години.
   Всеки от партньорите в дружеството има съществен професионален опит в областта на Дружественото и Бизнес право. Преди да се присъединят към Дружеството, неговите членове са работили върху различни инвестиционни, банкови и дружествени проекти.
   Партньорите извършват и процесуална работа като могат да представляват Вашите интереси пред съдебните инстанции, когато това е необходимо. Все пак можем да кажем, че консултантската работа в областта на Енергийното право е в основата на работата на дружеството. То предоставя консултантска помощ на някои от основните инфраструктурни инвеститори в региона.
   Дружеството оказва цялостна консултантска помощ на своите клиенти, независимо дали са български, чуждестранни компании или съвместни предприятия, в областта на Корпоративното и Концесионно право, Право на чуждестранните инвестиции, Проектно финансиране, Инфраструктурни проекти, Приватизация, Сливания и преобразуване на търговски дружества, Вещно и Данъчно право, Трудово право, създаване и режим на съвместни предприятия, Граждански процес, Арбитражен и административен процес.
   Дружеството успешно съдейства на клиенти от Западна Европа, Русия и Съединените щати като адвокатите работят в постоянен контакт с клиента и се адаптират към неговите специфични проблеми и традиции при воденето на делова дейност.
   Една добра, Пан- европейска мрежа от кореспондентски отношения с адвокати беше създадена от партньорите. Тя още веднъж гарантира качеството и конкурентноспособността на предоставяните услуги спрямо европейските и световни стандарти и улеснява ефективната работа по проблеми, свързани с различни юрисдикции.
   Адвокатите в дружеството следват основните принципи на работа в адвокатската професия. Запазването на пълна конфиденциалност (включително и имената на клиентите), осигуряването на постоянна и непрекъсната връзка с клиентите, както и своевременното им запознаване с движението на делата им са само част от тези принципи.
   Дружеството има възможност да оказва правна помощ на чуждестранни клиенти без превод, направо на български, английски, немски, руски и италиански език.
   Дружеството развива и по - широка консултантска работа, която е свързана и в същото време подчинена на правната работа. Така се обхващат тематики като бизнес - консултирането, обучение на персонала, обучение във воденето на преговори и взаимодействие между бизнес - партньорите. Асоциираните към нас бизнес - мениджъри, специалисти в консултантската работа, са отговорни за развиването на извън правните аспекти в деловото консултиране.©1999-2019 Manoilov Daskalova & Nikolova - All rights reserved.