ФИРМАТА

АДВОКАТИ

АДРЕС

HOME

Явор Маноилов

Говорими езици: Български, Английски, Руски
Специализация: Дружествено право; Концесионно право; Право на чуждестранните инвестиции; Проектно финансиране; Газификация; Приватизация; Сливания и преобразуване; Вещно право; Данъчно право; Трудово право; Съвместни предприятия; Процесуално право и административен процес; Арбитражно производство;

Боряна Даскалова

Говорими езици: Български, Английски, Руски, Гръцки (говоримо)
Специализация: Концесионно право; Търговско право; Приватизация; Право на чуждестранните инвестиции; Регистрация на търговски марки; Газификация; Сливания и преобразуване; Вещно право; Трудово право; Съвместни предприятия; Процесуално право и административен процес;

Ливия Николова

Говорими езици: Български, Немски
Специализация: Търговско право, облигационно право, вещно право, концесии, приватизация, газификация, данъчно право, патентно право, административно право, трудово право. Процесуално представителство, административни и арбитражни процедури;

Иван Вълканов

Специализация: Недвижими имоти, Инвестиции в строителство и недвижими имоти, Вещно право, Търговско право, Обществени поръчки, Трудово право, Правен режим на чужденци, Гражданство, Нестопански организации, Спортно право;

Росица Балтаджиева

Говорими езици: Български, Английски, Руски
Специализация: Търговски договори, Данъчно право, Банково право, Телекомуникации, Информационни технологии, Административен процес, Европейско право;

Живка Найденова

Говорими езици: Български, Английски
Специализация: Дружествено право, Облигационно право, Търговски регистър, Вещно право

Ирена Керемедчиева

Офис мениджър
Говорими езици: Български,Руски

Ануш Хюсюмян

Технически сътрудник
Говорими езици: Български, Арменски©1999-2019 Manoilov Daskalova & Nikolova - All rights reserved.