ФИРМАТА

АДВОКАТИ

АДРЕС

HOME

Живка Найденова

Съдружник, родена в гр. София, 1980 година; Член на Софийска адвокатска колегия 2008 година
Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Правен факултет (Магистър, 2006г.), Специалност: Право;
Специализации: Публична администрация;

Професионален опит: legal english course AVO – Language Studio, Sofia, Bulgaria, 2004, Участник в International Youth Development Exchange Program, Tokyo, Japan,2006; Съдебен стаж; „Енерджи адвайзърс”- юристконсулт (2007-2008г.); Адвокат в Софийска адвокатска колегия (2008г.); Адвокат в Адвокатско дружество „Маноилов, Даскалова & Николова” гр.София, Р България (от 2008г.), „European Law” – Quin`s English (февруари – март 2008г.), „Aspects of Company Law” – BBILC in association with Quin`s English (юни-юли 2008г.)

Специализация: Дружествено право, Облигационно право, Търговски регистър, Вещно право,
Говорими езици: Български, Английски

Адрес за контакти:
София 1000
ул. „Цар Самуил” 20, ет.1
тел.: (+359 2) 951 63 57, 951 63 59;
(+359 2) 489 69 51, 489 13 44;
факс: (+359 2) 951 63 57;
E-Mail: naidenova@enadv.com©1999-2019 Manoilov Daskalova & Nikolova - All rights reserved.