ФИРМАТА

АДВОКАТИ

АДРЕС

HOME

Явор Маноилов

Управляващ съдружник, роден в гр.София, 1967г.; Член на Софийската адвокатска колегия, 1993г.;

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Правен факултет (Магистър, 1992г.);

Професионален опит:Участник в програмата на института "IHS Europe", Унгария- "Институт за хуманитарни изследвания" (1991г.); Съдебен стаж, Фирмено отделение, Софийски градски съд (1992г.); Адвокат в Софийска адвокатска колегия (1993г.); Старши асоцииран адвокат, "Иван Тодоров & Кo", гр.София, Р България (1993г. - 1997г.); Лектор на семинара "Коридор на природния газ към балканите", България (1996г.); Почетен член на "Центъра за Международни правни изследвания", Залцбург, Австрия(1996г.); Представител в "Международен бизнес конгрес" (1998г.), Сардиния, Италия; Член на "Българо - британската правна асоциация" (1999г.); Представител в "Международен бизнес конгрес" (1999г.), гр.Атина, Гърция.;

Специализация: Дружествено право; Концесионно право; Право на чуждестранните инвестиции; Проектно финансиране; Газификация; Приватизация; Сливания и преобразуване; Вещно право; Данъчно право; Трудово право; Съвместни предприятия; Процесуално право и административен процес; Арбитражно производство;

Говорими езици:Български, Английски, Руски;

Публикации: "Международна приватизация", глава "България" (1996г.), "Клувер Лоу Интернешънъл", гр.Залцбур, Австрия, "Център за международни правни изследвания", Явор Маноилов & Арно Мамасян;

Адрес за контакти:
София 1000

ул. "Цар Самуил", 20
Tел.: (+359 2) 951 63 57, 951 63 59;
(+359 2) 489 69 51, 489 13 44;
Факс:: (+359 2) 951 63 57;
E-Mail: manoilov@enadv.com

 ©1999-2019 Manoilov Daskalova & Nikolova - All rights reserved.