ФИРМАТА

АДВОКАТИ

АДРЕС

HOME

Боряна Даскалова

Управляващ съдружник, родена 1971г.; Член на Софийската адвокатска колегия, 1996г.;

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Правен факултет (Магистър, 1994г.);

Професионален опит: Съдебен стаж, Фирмено отделение, Софийски градски съд (1994г.); Адвокат в Софийска адвокатска колегия (1996г.); Вписване и организация на газови компании в България; Инвестиране на газовия пазар; търговски и договорни взаимоотношения вкл. чуждестранни инвестиции; участие при проучване и създаване на единадесет концесионни договора за газификация на български градове; Лектор на семинара "Коридор на природния газ към Балканите", България (1996г.); Следдипломна квалификация в Университет за национално и световно стопанство – София, специалност – финансов мениджмънт; Участник в правни теоретико-практически семинари по Търговския закон и по Закона за устройство на територията, организирани от СИБИ; Участник в семинари, организирани от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране; Делегат на  Международния конгрес “E-Worldenergy& water”, 11-12 февруари 2003 година, Есен, Германия; Лектор на сесия на Европейския делови конгрес (2004г.);Специализация: Концесионно право; Търговско право; Приватизация; Право на чуждестранните инвестиции; Регистрация на търговски марки; Газификация; Сливания и преобразуване; Вещно право; Трудово право; Съвместни предприятия; Процесуално право и административен процес; Инвестиции в дългосрочни инфраструктурни проекти; Разрешителни режими – подготовка и участие в концесионни, лицензионни, тръжни процедури и процедури по Закона за обществените поръчки;Говорими езици: Български, Английски, Руски, Гръцки;

Адрес за контакти:
София 1000
ул. „Цар Самуил” 20, ет.1
тел.: (+359 2) 951 63 57, 951 63 59;
(+359 2) 489 69 51, 489 13 44;
факс: (+359 2) 951 63 57;
E-Mail: daskalova@enadv.com©1999-2019 Manoilov Daskalova & Nikolova - All rights reserved.