ФИРМАТА

АДВОКАТИ

АДРЕС

HOME

Ливия Николова

Управляващ съдружник, родена в гр. София, 1974г., член на Софийската Адвокатска колегия от 1997г.;

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право", (Магистър, 1996г.);

Професионален опит:Съдебен стаж към Софийски градски съд (1996-1997г.), вписана като Адвокат в Софийската адвокатска колегия през 1997г.;

Специализация: Търговско право, облигационно право, вещно право, концесии, приватизация, газификация, данъчно право, патентно право, административно право, трудово право. Процесуално представителство, административни и арбитражни процедури;

Говорими езици:Български, Немски;

Адрес за контакти:
София 1000
ул. „Цар Самуил” 20, ет.1
тел.: (+359 2) 951 63 57, 951 63 59;
(+359 2) 489 69 51, 489 13 44;
факс: (+359 2) 951 63 57;
E-Mail: nikolova@enadv.com©1999-2019 Manoilov Daskalova & Nikolova - All rights reserved.