ФИРМАТА

АДВОКАТИ

АДРЕС

HOME

Иван Вълканов

Съдружник,роден в гр.Панагюрище, 1978 година; Член на Адвокатска колегия –град Пазарджик, 2002 година;

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Правен факултет (Магистър, 2002г.), Специалност: Право;
Специализации: 1. Правораздаване;
2. Международно право и международни отношения;

Професионален опит: „Асоциация за вътрешен и международен арбитраж” град София, юридически сътрудник, (1999г.); Арбитражен съд към „Асоциация за вътрешен и международен арбитраж” град София, участник в програмата на съда „Арбитраж и арбитражното производство” (2000г.); Адвокатска кантора – Милка Миладинова, гр.София, правен сътрудник (2000-2002г.); Съдебен стаж, Фирмено отделение, Софийски градски съд (2002г.); Адвокат в Пазарджишката адвокатска колегия (2002г.); Адвокат в Адвокатско дружество „Маноилов, Даскалова & Николова” гр.София, Р България (от 2002г.); Участник в правни теоретико-практически семинари по Кодекса на труда, организирани от Министерство на труда и социалната политика, „International Business English Course” - Bournemouth Business School International (BBSI) BBSI Bournemouth (август – септември 2007г.), „European Law” – Quin`s English (февруари – март 2008г.), „Aspects of Company Law” – BBILC in association with Quin`s English (юни-юли 2008г.), Участник в Трета международна конференция – „Фасилити мениджмънт реализация в България” (6-7 ноември 2008г.)

Специализация: Недвижими имоти, Фасилити мениджмънт, Инвестиции в строителство и недвижими имоти, Вещно право, Търговско право, Обществени поръчки, Трудово право, Правен режим на чужденци, Гражданство, Нестопански организации, Спортно право;

Говорими езици: Български, Руски, Английски;Адрес за контакти:
София 1000
ул. „Цар Самуил” 20, ет.1
тел.: (+359 2) 951 63 57, 951 63 59;
(+359 2) 489 69 51, 489 13 44;
факс: (+359 2) 951 63 57;
 E-Mail: valkanov@enadv.com©1999-2019 Manoilov Daskalova & Nikolova - All rights reserved.