ФИРМАТА

АДВОКАТИ

АДРЕС

HOME

Росица Балтаджиева

Асоцииран съветник, родена в гр.София, 1968г.; Член на Софийската адвокатска колегия, 1993г.;

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Правен факултет (Магистър, 1991г.); следдипломна квалификация по управленско счетоводство (1997), Open University, София, България;

Професионален опит:Съдебен стаж, Фирмено отделение, Софийски градски съд (1992г.); Адвокат в Софийска адвокатска колегия (1993г.); Адвокат, „Георгиев, Тодоров и Ко.”, София, България (1993 – 1997), Представител на английската адвокатска фирма Eversheds (1994 – 2000), Съдружник, „Георгиев, Тодоров и Ко.”, София, България (1997 – 2005), член на Българската асоциация за европейско право;

Специализация: Търговски договори, Данъчно право, Банково право, Далекосъобщения, Информационни технологии, Административен процес, Европейско право;

Говорими езици:Български, Английски, Руски;

Публикации: "Данък добавена стойност" (1994г.), "СИЕЛА", София, България, „Взаимодействие между европейското и българското административно право”, глави 7 - 11 (2008), „СИЕЛА”, София, България;

Адрес за контакти:
София 1000
ул. „Цар Самуил” 20, ет.1
тел.: (+359 2) 951 63 57, 951 63 59;
(+359 2) 489 69 51, 489 13 44;
факс: (+359 2) 951 63 57;
E-mail: rbaltajieva@gmail.com

 ©1999-2019 Manoilov Daskalova & Nikolova - All rights reserved.